8 Nisan 2018 Pazar

Azerbaycan Türklerinin Devleti - Albanya

Nakı Seferov

Albanya devleti bizim dönemden önce 321yılında Azerbaycanın küzeyinde yaranmıştır. Lakin devletin kuruluş yılı daha eskilere dayanıyor. Bun bir kaç kanıtla ispatlayalım. Sovyetler döneminde Azerbaycan tarihini sahteleştirmek isteyen Rus, Ermeni, Gürcü tarihçileri Albanya devletinin kuruluşunu Makedonyalı İskenderin ölümünden  ( bizim dönemden önce 323 ) 2 yıl sonra, yani bizim dönemden önce 321 yılı diye yazıyorlardı. Lakin bizim dönemden önce 330 yılına ait bir kaynakta Alban hakanının Makedonyalı İskendere iki özel yetiştirilmiş köpek gönderdiği yazıyor.
Şu gösteriyor ki, artık Albanya devleti daha eskilere dayanıyor. Albanya ile bağlı en geniş bilgiyi ise Yunan coğrafyacı Strabon veriyor. Strabon “ Coğrafiya “  eserinde Albanyanın komşu devletlerle siyasi ilişkileri, ekonomisi, coğrafiyası, dini, etnik yapısı ve s. hakkında kıymetli bilgiler yer alıyor. Starbon ilk Alban devletinin arazisini Kür çayından küzeydeki Azerbaycan toprakları olarak gösteriyor. Roma ordusu Pompeyin komutanlığında Güney Kafkasyaya geldiğinde onları karşılayan Alban hakanının ismi Yunan  kaynaklarında Oryos gibi geçiyor. Plutarh ve Lukull Alban hakanından Oryos diye bahsederken, Appian Oroz, Oriz, Dion Kassi ise Oris gibi anıyorlar. Peki bu ismin açılışı nedir? Oryos- Türkçe bu isim Oruz Uruz isminin fonetik değişim şeklidir. İsmin  Türkçe “ mutlu alamet “, “ kader “  anlamı veriyor. İsmi aslında Appianın yazdığı gibi Orozdur. Oroz ismi Kitab-i Dede Korkut’ta Uruz gibi, Firdövsinin “ Şahname “ eserinde Alp Arus, Orta Asyada Uruzbek ismi, Kırğız sultanlarının yaratıcısı Urus han ismi ile aynı. “ Alban tarihi “ eserinin yazarı Musa Kalantkarlı Alban hakanlarıın isimlerini yazarken, ilk çağ Alban hakanlarının isimlerini hatırlamıyor. Alban hakanlarını anarken ilk önce Arran diye bir hakanın ismini anıyor. Azerbaycan tarihçisi Feride Mehmetova  Arranı Parfiya devletinin hakim soyu olan Arşakilere bağlıyor. Arşakileri ise İran dilli sülale olarak yazıyor.   Lakin Arşakiler Türk soylu bir sülaledir. Antik çağ yazarları Arşakileri Midyalılarla, Parfiyalıların karışığı olarak yazıyorlar. Midyalılar bilinenin aksine olarak İran soylu değil, Türk soyludurlar. Arran ismi ise aslında Eren isminin fonetik değişimidir. Kanıtların fazla olmasına rağmen Albanları Kafkas soylu olamsını savunanlar oldukca fazla. Lakin onlara sorarız madem Albanlar Kafkasya soylu, neden Sanatürk isminde hükümdar, komutan var? Madem Albanlar Kafkasya soylu 492 senesinde Aquende kilse meclisi çağıran Alban hakanı III Cesur Vaçaganın yanında neden Manas isimli kahin bulunuyordu? Alban sözlüğü nedir? Albanlar nerden geldiler? Alban ve ya Alpan alp sözlüğünden töremiştir. Alp Türkçe cesur, yiğit demektir. Şu an Kazakistan ve Kırğızıstanda Alban isimli tayfalar yaşıyor. Çin kanyaklarında hatırlanan Albanlar Azebaijan diye geçiyor. Diğer fikir ise Albanların Türk soylu Kimmerlerle  Kafkasyalara gelmeleridir. Albanların İslamdan önceki inançarı da, Altaylardaki Türk toplumalrının inançaları ile aynı. Albanların kendilerine ait yazıları da, olmuştur. Hırıstiyan dinine inanan Albanların kilisesine ilk dönemler araplar dokunmadı. Ermeni hırıstiyan din adamı İlya Arap halifesi Abdül Malike yazdığı mektubta Albanların Bizansla ittifak içinde olduğunu söylüyordu. Bunun üzerine Alban kilisesini kapatan ve Ermeni kilisesinin emrine veren Arap hilafeti Alban medeniyyetine de, ağır darbe vurdu. Ermeniler ise Alban kitaplarını ermeni kilse diline çevirip yaktılar ve Terter çayına akıtılar. Bugünde Ermeniler Alban kitaplarını, Alban medeniyyeti kendilerinmiş gibi gösterip Azerbaycana arazi iddiaları yürütüyorlar. Yalan ayak açar, lakin yürümez! Dünya Türkün gerçekleri, medeniyyeti ile bir gün mutlaka aydınlanacaktır..!