27 Nisan 2016 Çarşamba

“PDF” ve “E-Kitaplar” Üzerine Bir Derleme...

Azad DADAYEV

“İlmin nabzı dergilerde atar” diyen büyükler, kitap için de;“Bir insan bir şey alacaksa kitap almalı. Çünkü hiç bir nimet onun kadar kıymetli olmamıştır” derler. 
“Kitap, zekâyı kibarlaştırır” diyen merhum Cemil MERİÇ ise; “San Cassino'da çile dolduran Machiavelli, aksamları kütüphanesine girerken kirli libaslarından sıyrılır, bir tâcidarın huzuruna çıkar gibi itina ile giyinirmiş. Sonunda kendi de kitap olmuş. Kitap, yani ışık” diye de devam eder…
Evet, “Kitap biriktirmek altın biriktirmek gibidir. Belki altın kadar değeri bilinmez, fakat kitaplara hak ettikleri alaka gösterildiğinde altının açamayacağı kapılar açar, satın alamayacağı sırlar anlatır.” Belki de bu yüzdendir ki Milli şairimiz Mircevat AHISKALI; “Bütün kütüphaneyi satın al neye yarar, / Kitap okumuyorsan, ilim sende ne arar” diye nazmetmiştir. Eğitimci-Yazar Sait ÇAMLICA ise; “Kitap okumayan insan, savaş meydanında kuru sıkı tabanca kullananlara benzer. Sesi çok çıkar ama hedefi vuramaz”diye devam ederken, bir başkası ise; “Kitaplara not düşülmeli, hatta önemli olan yerlerin altı çizilmeli. Kitaplar kadar düşülen notlar da geleceğe gönderilen mektuplardır. Eskiler bunu çok yaparmış. Okudukları hemen her kitabın kenarına “NOT DÜŞMEK”ten kendilerini alamazlarmış. Kelam-ı sığâr’da ifade edildiği gibi: ‘çizilmeyen kitap, üzülmeye mahkûmdur.’” Hatta bazı insanlar adeta kitaplarla konuşurlarmış.  Öyle ki; “okur, açarmış kitabı ‘nerede kalmıştım?’ diye sorarmış kitap ayracına. Eğer çok gecikmişse ayraç da; ‘asıl sen nerede kaldın?’ diye sorarmış ona.”
Evet, kitapların bizlere; ‘asıl sen nerede kaldın?’ diye sormamaları için yeniden onlara dönmemiz ve yeniden o muhteşem medeniyeti yakalamamız lazım. Çünkü “ilmi, maldan hayırlı” addeden Hz. Ali, aynı zamanda “insanın şerefi ilimledir” diye buyurmaktadır.
21. Asır teknoloji çağında yaşıyoruz. Her ne kadar cağı özetler mahiyette; “internet, telefon, whatsapp, twitter, facebook derken; artık ulaşmak çok kolay herkese, / Belki de bu yüzden değersizdir, herkes herkese” dense de, dengeli ve güzel kullanıldığı sürece teknolojinin de iyi tarafları da vardır. Ve yine her ne kadar Albert EINSTEIN; “korkarım ki bir gün teknoloji, insan etkileşiminin önüne geçecek ve aptal bir nesil ortaya çıkacak” dese de, çağın getirisi olan teknolojiyi hayatımızdan tamamen atmamız da doğru olmaz elbet. Tek çare teknolojinin bize hâkim olması değil, bizim ona hâkim olmamızdır.
Konumuzla alakalı bir örnekle devam edecek olursak; eskiden kitap ve kütüphanelere ulaşmak bin bir türlü zahmet gerektirirken, bugün artık bir kısım kitap ve kütüphanelere bir klavye (bir tuş) kadar yakınız. Elbette ki “PDF” ve “E-Kitaplar” kâğıt, kitap ve kalemin yerini vermeye bilir ama yine de bu çalışmalar da takdire şâyândır.  
Bütün bunlardan mülhemle hocalarımız ve öğrenci kardeşlerimizden bize intikal eden hemen her konuyla ilgili “Kitap, Dergi, Makale, Tebliğ, Tezler ve Ansiklopedi Maddeleri”ni “‘PDF’ ve 'E-Kitaplar' Üzerine Bir Derleme” başlığı altında topladık ve siz değerli (öğrenci) kardeşlerimizin istifadesine sunma gayreti içerisinde olduk. Bu çalışmamız vesilesiyle “Sizin en hayırlınız, insanlara en faydalı olanınızdır” hadis-i şerifinin muhtevasına girer miyiz bilemeyiz ama bildiğimiz başka bir hadis-i şerifte ise şöyle buyrulmaktadır:  “Sizden biriniz, kendisi için arzu edip istediği şeyi, din kardeşi için de arzu edip istemedikçe, gerçek anlamda iman etmiş olmaz.”
Bu duygu, idrak ve düşüncelerle mezkûr çalışmayı sunarken sizlere de hayırlı çalışmalar diler, sadaka-i câriye olmasını temenni eder, ümmete de dua bekleriz…
Fahrettin KIRZIOĞLU, “Yukarı-Kür ve Çoruk Boylarında Kıpçaklar ,”https://issuu.com/lalemis/docs/k__p__aklar_prof_dr_f_k__rz__o__lu
Fahrettin KIRZIOĞLU, “Kars İli ve Çevresinde Ermeni Mezalimi: 1918-1920,”http://www.ebooks.az/book_QRc5Xv28.html
Ahmet GÖKBEL, “Kıpçaklar ve Kumanlar,” https://www.tarihtarih.com/?Syf=26&Syz=364331
Ahmet GÖKBEL, “Kıpçaklarda Sosyo-Kültürel ve Dinî Yapı,” https://www.tarihtarih.com/?Syf=26&Syz=364828
Ahmed NİYAZOV “XIX. Asır Kafkasya Medreselerine Genel Bir Bakış -Car-Balaken Örneği,”http://www.ktu.edu.tr/dosyalar/ilahiyatdergisi_60277.pdf
Yunus ZEYREK, “Ahıska Bölgesi ve Ahıska Türkleri,”http://www.ahiska.org.tr/kitap_muhteviyat/ahiska%20bolgesi%20ve%20ahiska%20turkleri.pdf
KAHRAMAN - İBRAHİMOV, “Kafkaslar’dan Sürgün Bir Toplumun Bitmeyen Göçü: Çanakkale’de Ahıska Türkleri,” http://cografya.ege.edu.tr/22_2_kahraman.pdf
SAKALLI - ÖZCAN “Amerika’da Yaşayan Ahıska Türklerinin Evlenme Âdetleri Üzerine,”http://www.millifolklor.com/tr/sayfalar/109/20.pdf
“Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) İle İlgili Bir Kısım Eserler,” https://yadi.sk/d/tHUsId4mfvwgD
“44 Ciltte Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi,” https://yadi.sk/d/ob_MjwEmniiBP
Serpil ERSÖZ, “Ahıska’da İki Büyük Ağız Grubu: Terekeme ve Yerli Türk Ağzı,”http://www.tekedergisi.com/Makaleler/932628620_7ers%C3%B6z%20ah%C4%B1ska%20t%C3%BCrkleri.pdf
Coşkun TOPAL, “Güney Kafkasya’da İstikrar ve Ahıskalıların Vatana Dönüş Sorunu,”http://www.turkishstudies.net/Makaleler/1678151102_34topalcoskun.pdf
Rasim BAYRAKTAR, “Sovyetlerin Milliyetler Politikası ve Ahıskalı Türkler,”http://isamveri.org/pdfdrg/D00036/2012_35/2012_35_BAYRAKTARR.pdf
Rasim BAYRAKTAR, “Zorunlu Göçten Ulus-Ötesi Yurttaşlığa,”http://www.ilafdergi.hitit.edu.tr/Makaleler/222158956_24.05.pdf
Cemile ŞAHİN “Rus Yayılmacılığına Bir Örnek: 1944 Kırım Türklerinin Sürgünü,”http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt8/sayi39_pdf/2tarih_siyaset_uluslararasiiliskiler/sahin_cemile.pdf
Alper İPEK, “Sovyetler Birliği’nin Dağılması Karşısında Sovyet İnsanının Tepkisizliğinin Nedenleri,”http://www.kho.edu.tr/akademik/enstitu/savben_dergi/141/5.pdf
İkram ÇINAR, “Küreselleşme, Eğitim ve Gelecek,” http://www.keg.aku.edu.tr/arsiv/c2s1/c2s1m2.pdf
Erdinç DEMİRAY, “Anavatanlarından Sekiz Ülkeye Dağıtılmış Bir Halk: Ahıska Türkleri,”http://www.turkishstudies.net/Makaleler/1522246473_49Demiray%20Erdin%C3%A7_S-877-885.pdf
Burhan ÖZKOŞAR, “Ahıska Türkleri ve Vatana Dönüş Mücadelesi,”http://www.bilgelerzirvesi.org/bildiri/stk/3.pdf
Muharrem YILDIZ, “Dünden Bugüne Kafkasya,” http://www.farukarslan.com/wp-content/uploads/2011/11/Kafkasya.pdf
Hatem TÜRK, “Salkım Söğütlerin Gölgesinde Romanının Sosyolojik Açıdan Değerlendirilmesi,”http://www.turkiyatjournal.com/Makaleler/1054692763_8.pdf
Suat KOLUKIRIK, “Sürgün, Toplumsal Hafıza ve Kültürel Göç: ABD’deki Ahıska Türkleri Üzerine Bir Araştırma,” http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423873068.pdf
Nergis BIRAY, “Sürgünden Honaz'a Ahıska Türkleri,”http://turkoloji.cu.edu.tr/pdf/nergis_biray_ahiska_turkleri.pdf
“Ahıska Tarihiyle İlgili Genel (Kitap, Makale, Tebliğ ve Tezler ) Arşiv,”http://www.ahiskalilar.org/ahiskaarsivi/
Ramazan ŞEŞEN, “İbni Fazlan Seyahatnamesi,” https://yadi.sk/i/LPcxPQEmkQtM2
Ebulgazi Bahadır HAN, “Şecere-i Terakime tercümesi,” https://yadi.sk/i/sXaHGQunqGwCN
Mustafa EKİNCİKLİ, “Türk Ortodoksları,” http://www.slideshare.net/ihramcizade/trk-ortadokslari
“21 Ciltte Türkler Ansiklopedisi,” https://archive.org/details/TurklerAnsiklopedisi
“Kuzey Kıpçak Türkçesi”nin en önemli eserlerinden “Codex Cumanicus,”https://yadi.sk/i/Am7Uor3aqrvvy
 U. A. Evstigneev, “Кыпчаки: Этнос И Его Имя,” http://cyberleninka.ru/article/n/kypchaki-etnos-i-ego-imya
A. Timur BİLGİÇ, “Tarih Terimleri Sözlüğü,” https://yadi.sk/i/8fDcjYlJpik67
Ekrem Hakkı AYVERDİ, “Avrupa'da Osmanlı Mimari Eserleri-1ve 2,” https://yadi.sk/i/HCDlbWSQk9z3R
Ekrem Hakkı AYVERDİ, “Avrupa'da Osmanlı Mimari Eserleri-3,” https://yadi.sk/i/-gDVEor_k9z4k
Ekrem Hakkı AYVERDİ, “Avrupa'da Osmanlı Mimari Eserleri-4,” https://yadi.sk/i/w4s-n62ck9z2e
Halil İNALCIK, “Tarihe Düşülen Notlar,” https://yadi.sk/i/5RrQed5omBZjh
Halil İNALCIK, “Rönesans Avrupası,” https://yadi.sk/i/J3hIs2g6pzSm4
Talat TEKİN, “Orhon Türkçesi Grameri,” https://yadi.sk/i/0rQU5NbXochae
“Yazma Eser Arşivi ve Gazeteler,” https://yadi.sk/d/IsanIZE6r8nSe
Doğan CÜCELOĞLU, “Başarıya Götüren Aile,” https://yadi.sk/i/kXXD80Ibr5xU9
Descartes, Felsefenin İlkeleri,” https://yadi.sk/i/JY4U20m4qhzKo
Jack GOODY, “Tarih Hırsızlığı,” https://yadi.sk/i/gBD9iF5xqrDMa
Ahmet CEVİZCİ, “Felsefe Sözlüğü,” https://yadi.sk/i/7j8M2G47qv57c
el Muhasibi, “er-Ri'aye Kalb Hayatı,” https://yadi.sk/i/9CeQSKwAqwE8i
Sivas Sempozyumu 2010, “Çeşitli Yönleriyle Kerbela 1-2-3.Cilt,” https://yadi.sk/i/QtB78ZJxoPb56
İbn-i Haldun, “Mukaddime1-2-3.Cilt,” https://yadi.sk/d/9cKSa6SUqt9ja
“Kuantum, Fizik ve Evren,” https://yadi.sk/d/l-cGSPo0kJJG5
“İstanbul Ansiklopedisi,” https://yadi.sk/d/IpRr8Iz7qzy2H
“Qardaş Köməyi (Kardeş Yardımı [Orijinal Metin ve Latınize]),”http://www.ebooks.az/book_53pzDgJB.html
Betül ASLAN, “I. Dünya Savaşı Esnasında "Azerbaycan Türkleri"nin "Anadolu Türkleri"ne "Kardaş Komeği (Yardımı)" ve Bakü Müslüman Cemiyet-i Hayriyesi,”http://www.ebooks.az/book_zmTyYFwb.html
“Sanat, Sanat Felsefesi, Modern Sanat, Estetik ve Postmodernizm,”https://yadi.sk/d/FWWNimowqpePk
Osman BAKAR, “İslâm Düşüncesinde İlimlerin Tasnifi,” https://yadi.sk/i/1liMrhCoqaJDv
“Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri,” https://yadi.sk/d/-ddbor5pkqtSH
“Cemil Meriç Eserleri,” https://yadi.sk/d/4a-dSaVqcciW7  
“Arapça Hikâye Kitapları,” https://yadi.sk/d/LnKorDwTjy7yM
Mehmet Akif ERSOY, “Safahat,” https://yadi.sk/i/v46wIB04r4yXL
Süleyman ÇELEBİ, “Mevlid,” https://yadi.sk/i/Dr7xXMSar6VQu
Mehmet BAYRAK , “Alevilik ve Kürtler,” https://yadi.sk/i/hcL1_vP9qwR2N
Milel ve Nihal Dergisi, “Yahuda İncili,” https://yadi.sk/i/eLOu2RkipzE5c
İmam MALİK , “Muvatta-3,” https://yadi.sk/i/_MQ1YX0Qr9iGg
“Sesli Eserler,” https://yadi.sk/d/wR5fWtFaPgSya
“Sözlükler, Dil ve Türkçe,” https://yadi.sk/d/fYR-QZWFgdCy5
“Osmanlı Tarihiyle İlgili Kitap Arşivi,” https://yadi.sk/d/Npxb_54PjeBq4
“Radyo Tiyatrosu (Sesli Bilgi ve Belgeler),” https://yadi.sk/d/Q87wuwJwM9A5Z
“Türk, Tarih ve Mitoloji Kitapları,” https://yadi.sk/d/EXDha_f5gp9Pj
Ebû Ca‘fer Muhammed b. Cerîr b. Yezîd et-Taberî, “Milletler ve Hükümdarlar Tarihi,”https://yadi.sk/d/EoEKXLDPqbUsm
“Türk Tarih Kurumu"nun Yayın Organı ‘BELLETEN’ Dergisinin Tüm Sayıları”,https://yadi.sk/d/ZaLB6N6IkLu7U
Ramin SADIGOV, “Rusya Kurucu Meclisi: Tarihi Gelişimi ve Bolşevikler Tarafından Feshi,”http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt9/sayi43_pdf/2tarih_siyaset_uluslararasiiliskiler/sadikov_ramin.pdf
Ramin SADIGOV, “Şubat Devriminden Sonra Rusya’da İktidar Mücadelesi: Ekim Devrimi’ne Giden Yol,” http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18/1575/17090.pdf
Ramin SADIGOV, “Azerbaycan Cumhuriyeti’nin İlk İstanbul Sefiri Yusuf Vezir Çemenzeminli’nin Fransa’daki Muhaceret Yılları,” http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/18/1956/20489.pdf
Asif HACILI, “Ahıska Türkleri: Vatan Bilgisi,” http://www.ebooks.az/book_uM34Ub0g.html
Roland BRETON, “Dünya Dilleri Atlası,” https://yadi.sk/i/LO-OMRB4qVxG4
Hilmi Ziya ÜLKEN, “Türkiye'de Çağdaş Düşünce Tarihi,” https://yadi.sk/i/TqIizWOEqaris
İbn Kayyım El-CEVZİYYE , “Zadul-Mead (6 Cilt ),” https://yadi.sk/d/wle2i68TqcsLq
Ebu'l-Hasen el-EŞ'ARÎ, “İlk Dönem İslam Mezhepleri,” https://yadi.sk/i/2gvKKIQXqaJNE
“Diyanet İslâm Ansiklopedisi'nde Osmanlı Padişahları (Kronolojik Sıraya Göre),”https://yadi.sk/i/K_XHbfr3qdXy3
Fuat KÖPRÜLÜ, “Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar,” https://yadi.sk/d/5s7vX-RWqepXM
Zeynep Aksel WİLHELM, “Adım Adım Sağlık,” https://yadi.sk/i/afVDqReyqUrwH
Kemal BEYDİLLİ, “Bir Yeniçerinin Hatıratı,” https://yadi.sk/i/V4AxNqvbqUjPq
“Eleştirel Pedagoji Dergisi,” https://yadi.sk/d/3gH3C_MLqWsk7
“Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi ve Şerhi 13 ciltte,”https://yadi.sk/d/CYytoPp7qigJc
Ian MORRİS, “Dünyaya Neden Batı Hükmediyor,” https://yadi.sk/i/G9QXOT-iphJYe
Zeki Velidi TOGAN, “Sovyetlerin Türkistanda Tatbik Ettikleri Siyasetin Son Safhaları,”https://yadi.sk/i/QAtINC5vqSzZn
Erdal İLTER, “Ermeni Meselesi ve İngiltere'nin Rolü,”http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/19/1152/13545.pdf
Hasan Basri ÇANTAY, “Âkifname (Mehmed Âkif),” https://yadi.sk/i/iWwbuv0hpnSNH
Abdullah EKİNCİ, “Ortadoğu'da Marjinal Bir Hareket: KARMATÎLER,”https://yadi.sk/i/BKDDTtppjmNLm
W. Montgomary WATT, “Müslüman-Hıristiyan Diyaloğu,” https://yadi.sk/i/n3rtmXo2qQCUp
Doğan CÜCELOĞLU, “İnsan ve Davranışı,” https://yadi.sk/i/xq4Fm_-_qRcfZ
Erol GÜNGÖR, “20. Asrın Manası,” https://yadi.sk/i/S21S_GpMqNEpf
Erol GÜNGÖR, “Tarihte Türkler,” https://yadi.sk/i/gfxofHVfqMBjE
Şevket PAMUK, “Osmanlı İmparatorluğunda Paranın Tarihi,” https://yadi.sk/i/mIh8YSDHqNLPM
Cecil John EDMONDS, “Kürtler, Türkler ve Araplar,” https://yadi.sk/i/4nZDSIT2eZbD2
“Bir Kısım İslamî Eserler,” https://yadi.sk/d/sdQTmHRZnkGXo
“İslam Felsefesi’yle İlgili Bir Kısım Eserler,” https://yadi.sk/d/QoijpqFLkQz8U
“Ortadoğu’yla İlgili Bir Kısım Eserler,” https://yadi.sk/d/tvJQoLuggrML6
“Mustafa Kemal Atatürk’ün Bütün Eserleri,” https://yadi.sk/d/SXFADbfInuCVM
Edward H. CARR “Tarih Nedir,” https://yadi.sk/i/JWgBkPHYYVFy2
“İmam Gazali Eserleri,” https://yadi.sk/d/Gbm2LdHEptoeq
Gazali, “Felsefenin Temel İlkeleri,” https://yadi.sk/i/9paq2iYHe2CBS
İbn Battuta, “Seyahatname,” https://yadi.sk/i/55WDI8MbmmbDP
Ignace GOLDZİHER, “Klasik Arap Literatürü,” https://yadi.sk/i/zoTnzY9jg6QS9
N.V.YELİSEYEVA, “Yakın Çağlar Tarihi,” https://yadi.sk/i/u7y_NxB8qGzjQ
Vecdi AKYÜZ, “Arapçada Sayılar,”  https://yadi.sk/i/NSvxCCIrqGuhF
Nigel WARBURTON, “Felsefenin Kısa Tarihi,” https://yadi.sk/i/SNCFbTk1mDsvV
“Türk Tarihinin Ana Hatları,” https://yadi.sk/i/AIxUTTJcq7mTn
Zeki Velidi TOGAN, “Umumi Türk Tarihine Giriş,” https://yadi.sk/i/2MIacSk1q7pve
“National Geographic Maps - 100 Yılın Haritaları (1888-1999),” https://yadi.sk/d/xET-WJLWgSycD
Muhammed İKBAL, “İslam’da Dini Düşüncenin Yeniden Doğuşu,” https://yadi.sk/i/5unbJIP_q37hD
“Bir Kısım Felsefi Eserler,” https://yadi.sk/d/bM_b6sAopzMqq
“Hadis-i Şerif ve Hadis-i Şerif Setleri,” https://yadi.sk/d/KFAvXey5kjyAu
Andreas TİETZE, “Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati-1,” https://yadi.sk/i/wrLOQ5KUpwEzL
Andreas TİETZE, “Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lügati-2,” https://yadi.sk/i/wpx42cuipwG6H
“Psikoloji İle İlgili Kitaplar-1,” https://yadi.sk/d/iA_X6SpqgZBGe
“Psikoloji İle İlgili Kitaplar-2,” https://yadi.sk/d/FFs10IpWh76G4
Mustafa TANRIVERDİ, “Rusya İmparatorluğu’nun Kafkasya’da Ermenileri İskân Politikası ve Türklerin Göçü,” http://haypedia.com/makale/Osmanl%C4%B1%20Tarihi/3fe930a7-9677-4033-ba0a-0dd71e18fe9b.pdf
“12 Ciltte Evliya Çelebi (ö. 1095/1684 [?]) Seyahatnamesi,” https://yadi.sk/d/2JRMdSk3oqhJp
Ahmet ŞİMŞİRGİL; Ekrem Buğra EKİNCİ, “Ahmed Cevdet Paşa ve Mecelle,”https://yadi.sk/i/8Ph2ofOaitSYY
“Türkoloji İle İlgili Eserler,” https://yadi.sk/d/nYOJ4WVbkQDWF
“Dil Bilimi ve Türk Dili İlgili Kitaplar,” https://yadi.sk/d/PRzo6QNIoqd3o
“Yazma Eser Arşivi ve Matbuu Eserler,” https://yadi.sk/d/Eovma3rWosMyA
Yusuf Has HACİP, “Beş Ciltte Kutadgu Bilig,” https://yadi.sk/d/_He-L9CQmdFqk
“Selçuklu Devleti Tarihiyle İlgili Eserler,” https://yadi.sk/d/UkkmIOpckBTtg
Mehmet Akif ERSOY, “Kuran Meali,” https://yadi.sk/i/7KW5UrJGr3CfY
“Balkanlarda Osmanlı Vakıfları ve Eserleri,” https://yadi.sk/d/jXV0yS2JpzE5n
“Arapça ve Farsça Kaynaklar,” https://yadi.sk/d/gxMFvEOipyBrJ
“Özbekistan Milli Ansiklopedisi,” https://yadi.sk/d/_8r43fE7mdHP9
“Tatar Tarihi,” https://yadi.sk/d/JLx6xUiomdJUJ
 “Alevilikle İlgili Kitap ve Makaleler,” https://yadi.sk/d/PnDbq41vptoRf
“Mantıkla İlgili Kitap ve Makaleler,” https://yadi.sk/d/G5B7Ixckhoasf
“Doğu ve Batı Düşünce Dergisi,” https://yadi.sk/d/s6uTAuxQfUyfG
“Kamus-i Türkî,” https://yadi.sk/i/2QevePmjr6u5a
Kazım YETİŞ, “Semiha Ayverdi Hayatı ve Eserleri,” https://yadi.sk/d/YOkMh1vzqcZTb
Aydın SAYILI, “Beyruniye Armağan,” https://yadi.sk/i/Ky1l3tNXrGUfE
George MAKDİSİ, “İslam'ın Klasik Çağında ve Hıristiyan Batı'da, Beşeri Bilimler,”https://yadi.sk/i/0KKLp47zqfdVs
Reşîdü'd-dîn FAZLULLAH, “Selçuklu Devleti,” https://yadi.sk/i/zsiQpoabkWkow
İbn RÜŞD, “Din-Felsefe Tartışması,” https://yadi.sk/i/Ye5dunNLptq3p
Isaac NEWTON, “Doğal Felsefenin Matematiksel İlkeleri,” https://yadi.sk/i/Mr9p7Ig7q5YME
Davut OKÇU, “İslam’dan Ayrılan Cereyanlar Yezidilik ve Yezidiler,” https://yadi.sk/i/ODC3PpU8mrkhD
Iasha BEKADZE, “XVI. Yüzyıl Sonlarında Çıldır Eyâleti Posof Sancağı’nın Güney Nahiyesi,”http://www.dergikaradeniz.com/web/upload/icerik/28/8.pdf
Iasha BEKADZE, “XVI. Yüzyıl Sonu - XVII. Yüzyıl başlarında Çıldır, Nâm-ı Diğer Ahıska Eyâleti’nde Balıkçılık Sanayisi,” http://www.dergikaradeniz.com/web/upload/icerik/29/14.pdf
Iasha BEKADZE, “Gürcistân Vilâyeti Kanunnâmeleri’nin Değerlendirilmesi,”http://dergipark.ulakbim.gov.tr/kdeniz/article/viewFile/5000130170/5000119225
Shota BEKADZE, “1595 Yılında Çıldır Eyaleti Ahıska Sancağı’nın Otskhe Nahiyesi,”http://www.turkishstudies.net/Makaleler/2053435295_06BekadzeShota-trh-81-98.pdf
Shota BEKADZE, XVI. Yüzyıl Sonlarında Çildir Eyâleti Kentleri'nin Sosyal Ve Ekonomik Durumu: Aspinza Örneği,” http://www.turkishstudies.net/Makaleler/488427263_06BekadzeShota-trh-77-95.pdf
Shota BEKADZE, XVI. Yüzyılda Raça Nahiyesi,”http://www.turkishstudies.net/Makaleler/1464941344_20BekadzeShota-sos-403-418.pdf
Shota BEKADZE, XVI. Yüzyılda Çıldır Eyaleti Ahıska Sancağı’nın Ude Nahiyesi,”http://www.turkishstudies.net/Makaleler/994820377_11BekadzeShota-trh-187-205.pdf
“Farklı Konularla İlgili Makaleler,” https://www.tarihtarih.com/?Syf=39&search=K%C4%B1p%C3%A7ak
“Türk Dünyasıyla İlgili Farklı Makaleler,” https://www.tarihtarih.com/?pnum=9&pt=T%C3%BCrk+D%C3%BCnyas%C4%B1
Tarih ve Medeniyetle İlgili Farklı Makaleler,” https://www.tarihtarih.com/?pnum=36
Devlet-i Aliyye-i Osmâniyyeyle İlgili Farklı Makaleler,” https://www.tarihtarih.com/?pnum=7&pt=Osmanl%C4%B1
“Farklı Konularla İlgili Kitap ve Makaleler-1,” https://yadi.sk/d/nPDH_pSRkb9NE
“Farklı Konularla İlgili Kitap ve Makaleler-2,” https://yadi.sk/d/4GjC9eMxdkXNT
“Farklı Konularla İlgili Kitap ve Makaleler-3,” https://yadi.sk/d/jeTDHIbMofMRB
“Farklı Konularla İlgili Kitap ve Makaleler-4,” https://yadi.sk/d/annrYLiiZDLrP
“Farklı Konularla İlgili Kitap ve Makaleler-5,” https://yadi.sk/d/hcisTqS8kRpxZ
“Farklı Konularla İlgili Kitap ve Makaleler-6,” https://yadi.sk/d/WVCC1xGTnnvHb
“Farklı Konularla İlgili Kitap ve Makaleler-7,” https://yadi.sk/d/ZB9BdFC2o3aMG
“Farklı Konularla İlgili Kitap ve Makaleler-8,” https://yadi.sk/d/bE7RypnQme4EF
“Farklı Konularla İlgili Kitap ve Makaleler-9,” https://yadi.sk/d/eIbeip9fkFQnX
“Farklı Konularla İlgili Kitap ve Makaleler-10,” https://yadi.sk/d/JyiQQkfneAn7n
“Farklı Konularla İlgili Sesli Eserler,” https://yadi.sk/d/wR5fWtFaPgSya
Ayrıca farklı konularla ilgili kitaplar “Tarih Portalı” (http://history.az/Kitabxana/Kitablar/) ve“Prezident (Cumhurbaşkanı) Kütüphanesi” (http://www.ebooks.az/category_history.html) sayfasından, “Lisans Üstü Tezler” “YÖK Ulusal Tez Merkezi”nden (https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/), makaleler ise “İSAM (İslam Araştırmaları Merkezi) İlahiyat Makaleler Veri Tabanı”ndan (http://ktp.isam.org.tr/“PDF” olarak temin edilebilir.