13 Mayıs 2015 Çarşamba

Kur'an Bülbülleri

Hadimul Kuran
editor@turkata.com

Kur'ani Kerim sözün en güzeli, hakkı batıldan ayıran, değerli, şerefli Rabbimizin kelamı. Hazreti Peygambere (s.a.v.) 610 yılında Hira mağarasında inmeye başladı ve 23 yılda parça parça inerek tamamlandı. Kur'ani Kerimin ilk hafızları Hazreti Peygamber ve Ümmetin Yıldızları olan Sahabilerdir. Hazreti Peygamberin vefatından sonra Hulefai Raşidin döneminde de Kur'ani Kerim hıfzına önem verilmiş ve teşvik edilmiştir.
Kur'ani Kerimi tecvidli ve güzel sesle okuma ayet ve hadislerde vurgulanmıştır (Müzzemmil 4, "Seslerinizle Kur'anı süsleyiniz. Muhakkak ki güzel ses, Kur'ana güzellik katar" - Ebu Davud, Vitr, 21). Hazreti Peygamberden günümüze kadar her dönemde Kur'ani Kerimi tecvidli ve güzel sesle okuyan hafız ve kariler yetişmiştir.

İşte Dünyaca ünlü Kur'an karilerinden bazıları:
AbdulAziz el-Ahmed,
AbdulBasit AbdusSamed,
Abdullah Basfar,
AbdurRahman es-Sudeysi,
Ebu Bekir eş-Şatiri,
Ahmed el-Acemi,
Ali AbdurRahman el-Hudayfi,
Mahmud Halil el-Husari,
Muhammed Sıddık el-Minşevi,
Saud eş-Şureym,
Hani er-Rıfai,
Mustafa İsmail,
Saad el-Gamidi,
AbdurRahman Sadien,
Ahmed Naina,
Şeyh AbdulFettah Şaşai,
Muhammed Rıfat,
Hüseyin Ali Şeyh,
Mahir el-Muaiqli,
İshak Danış ve daha niceleri...
En ünlü Kur"an karilerinin hayatlarından kısa kesitler:

"Bedi'ul Kurra (Gelmiş geçmiş en büyük kari) - Sıddık el-Minşevi"

"Hüzün memleketinin sultanı", "Andelibi Kur'an" olan Sıddık el-Minşevi gelmiş geçmiş en büyük kari. Ailesi "Beytul Kuran" (Kur'an evi) olarak adlandırılıyordu. Babası Sıddık Seyyid Minşevi 1958 yılında Mescidi Haramda imamlık yapma şerefine eren ve Suudlu olmayan ilk ve son kişi. Babası da ünlü bir kariydi.
Muhammed Sıddık el-Minşevi Kahireden 500 km.e aralıdakı Suhac kasabasında 29 Ocak 1920 cuma gecesinde doğdu. 4 yaşında Kuran tilavetine başlar, 8 yaşında hafız olur. 12 yaşında amcası Ahmed Seyyid ile birlikte Kahireye giderek İslami ve Kur'ani ilimleri tedris etmeye başlar.
Sıddık el-Minşevi bir radyonun sesini çekmek için ikamet ettiği beldeye gidip, sesini kaydettiği dünyada tek karidir. El-Minşevi sadece Mısırda değil dünyanın dörd bir yanına hayatı boyunba seyahatler yapmış, Kur'ani Kerim okumuştur. Hayatında en ziyade Yusuf suresini tilavet ederdi. Onu dinleyen her kesin ortak kanaati: "Yusuf aleyhissalamın hüznünü sesinde saklıyor".
Şeyh Minşavi 1966 yılında verem hastalığına yakalanır. Doktorlar okumamasını tenbih etseler de o okumaya davam eder. Tabii bu arada hastalığı da günbegün artar. 20 Haziran 1969 yılı cuma gecesi vefat eder.

"Tertil ve Tilavet Kutbu -El-Husari".

Birleşmiş Milletlerde Kur'ani Kerimi ilk okuyan, ayni zamanda Kur'ani Kerimi Mushafta diziliş sırasına göre tertil üzre okuyup bizlere ilk sunan kişi. 17 Eylül 1917 yılında Mısırın Garbiye vilayetinin merkezi Tantaya bağlı Şübrannamle köyünde doğdu. Sesinin güzelliği ve Kur'an tilaveti konusundaki üstün kabiliyeti onu Kur'an ilimleri alanında çalışmaya yöneltti. 63 yıl yaşadı. Babası meşhur hasırcı olduğu için hasırcı manasına gelen "el-Husari" denilmiştir. 4 yaşına geldiğinde Kur'ani Kerimi dinleyerek ezberlemeye başladı. 8 yaşında hafız oldu. El-Ezher universitesinde okudu. Mezun olduktan sonra Mısırın Garbiyye iline bağlı Seyyidi Hamza Camiinde müezzin oldu. Daha sonra kari olarak atandı. 1944 yılında radyoya kari olmak için imtahana girdi. Yüksek puanla birincilik kazandı.
El-Husari Kur'ani Kerim ilimleri, bilgisi ve tecrübesi en iyi karilerdendir. 10 kıraati de biliyordu. Kur'anın tahrif edilmeye çalışıldığını ve Afrikadaki misyonerlik faaliyetlerini görüyordu. Bunun için Kur'ani Kerimi kayıt çalışmalarına başladı. Bu çalışmalar 10 yıl sürdü.
Mahmud Halil el-Husarinin kendine has bir okuyuş tarzı vardı. Kıraatinin teganniden uzak ve sade oluşu, sesini iyi kullanması, meharici hurufa itina göstermesi, medlerde, gunnelerde, kalın ve ince harflerin telaffuzunda ölçü ve disiplini gözetmesi onun okuyuşunun özellikleridir.
El-Husari 1968 yılında Dünya Kariler Birliğine başkan seçildi. Aynı yıl Mısır Devlet Başkanı Cemal Abdunnasırdan "El-Ulum vel-Funun" ödülünü aldı. Uluslararası toplantılarda defalarca Kur'ani Kerim okudu. Birçok ülkeyi ziyaret etti. 1977 yılında Birleşmiş Milletlerde, 1978 yılında Londra Krallık Sarayında, Beyaz Saray ve Amerikan Kongre salonunda Kur'ani Kerim okudu.
Tüm İslam aleminde Tertil ve Tilavet kutbu olarak kabul edilen Mahmud Halil el-Husari 24 Kasım 1980'de vefat etti.

"Ekber'ül Kurra (Karilerin En Büyüğü) - Mustafa İsmail"

Mısırın Garbiye iline bağlı Mit Gazal köyünde 12 Haziran 1905 yılında doğdu. Adı Mustafa Muhammed Nursi İsmail. 10 yaşına geldiğinde Kur'ani Kerimi ezberler. Tantada Ahmedi Enstitüsünde fıkıh, tefsir ve kıraat ilimlerini öğrenir. Bu andan itibaren hayatının bütününü Kur'ani Kerimin okunmasına adamıştır.
Mısır radyosunda Kur'an okuyacak kişi hasta olunca kendisini tanıyanlardan biri kahvede oturan Mustafa İsmaili alıp radyoya götürür. Okuduğu Kur'anı Kral Faruk da dinler ve beğenilir.
Mustafa İsmailin okuyuş tarzı Kur'an tilavetinde bir ekol olmuştur. İslam aleminde en beğenilen ekollerin başında gelen bu tarz pek çok hafızın okuyuşuna ilham kaynağı olmuştur. Onun okuyuşundakı en dikkat çekici özellikler ayetlere başlaması, duruşu, manadaki derinliği vermesi, kısacası Kur'an okurken onu yaşaması, manaya göre okumasıydı.
Çoğu zaman iki saati aşan okuyuşları sırasında sesini aynı tarzda muhafaza ederdi. Hatta bir gün altı saat aralıksız okumuştu. Kur'ani Kerimi ondokuz makamla okuyabilmekteydi. Bu üstün yeteneğinden dolayı ona "Ekberul Kurra" - Karilerin en böyüğü lakabı verilmiştir.
Mustafa İsmail 23 aralık 1978'de vefat etmiştir.

"Cennetten inen ses - AbdulBasit AbdusSamed"

Mısırın güneyindeki Kina vilayetindeki Ermente bağlı Muraaze köyünde Iraklı Kürt bir baba ile Mısırlı bir anneden 1 Ocak 1927'de doğdu. 10 yaşında hafız oldu. 1950 yılında Mısır radyosundaki yarışmaya katılır ve üstün başarı ile radyonun resmi okuyucusu olur. 30 yıl kadar Kahire Şafii Camiinde Kur'ani Kerim okumuştur. Abdussamedin en önemli özelliği nefesini tutmada çok maharetli olmasıdır. Ünlü hafız uzun süre nefes almadan ayetleri tiz seste okuyabilmekteydi. Bu özelliği de cemaati mest etmekte, ayeti bitirir bitirmez coşmasına sebep olmaktaydı.
Hafızalarda yer ettiği Tekvir suresini okuyuşunu 1952 yılında 25 yaşında Suriyenin Halep şehrinde okudu. Tekvir suresinden başka Duha, İnşirah, Fatiha sureleri ve Bakara suresinin ilk ayetlerini de okudu. Bu kaseti onun şöhret bulmasına neden oldu.
1960 yılında Güney Afrikaya gider. Havaalanında onu 20 bin kişi karşılar. Abdussamedin Kur'ani Kerim okuyuşundan etkilenen 100 kişi müslüman olur.
"Cennetten inen ses" unvanına sahip AbdulBasit Muhammed AbdusSamed diyabet ve ciğer yetmezliğinden 30 Kasım 1988'de vefat etmiştir.

"Kabe İmamlarının Başı - Es-Sudeysi"

Abdurrahman bin Abdul Aziz bin Muhammed bin Abdullah. Künyesi "es-Sudeysi" tanınmış bir kabileden olan atalarından gelir. 1962'de Riyadda doğdu. 12 yaşında hafız oldu. "Mathna bin Harta" ilk okulu ve "Scientific Acadeny of Riyada"a (Riyad Fen Akademisine) gitti ve takdir ile mezun oldu. "Şeriat Koleji"ne davam etti. 1984 yılında "Dr.Abdurrahman İmam Muhammed bin Saud universitesi"nde mastırını takdirle bitirdi. 1996 yılında Mekkenin "Ümmül Kura universitesinde doktorasını da takdirle bitirdi. Bundan sonra aynı universitede öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı ve hala orda davam etmektedir.
1984 senesinde Mescidi Haramın imam hatipi oldu. İlk olarak 24 Mayıs 1984'de (22 Şaban) sabah namazını kıldırdı. İlk hutbesini 15 Haziran 1984'de (15 Ramazan) verdi.
Küçükken yaramazlık yaptığında annesinin "Kabeye imam olasın" diye beddua ettiği es-Sudeysi 22 yaşında Kabeye imam oldu.
Sudeysi namazda Fatiha suresini okurken sesi titremeyen ola bilirmi???

"Mescidi Haram öğreticisi - Eş-Şureym"

Suud ibni İbrahim eş-Şureym. 1962'de Riyadda doğdu. "Areen" okullarında ilk ve orta okulu, Kuzey Yermükte liseyi bitirdi. Liseden sonra Riyaddaki "Dr.Abdurrahman İmam Muhammed bin Suud İslamic University"e girdi. Mezun olduktan sonra "Ğali lil Kaza" enstitusunde mastır yaptı. Daha sonra bu enstitüde öğretmenliğe başladı. 1981'de Kabe İmam Hatibi oldu. Bir yıl sonra Mekkenin Büyük Divanında hakim oldu. 1986 senesinde Mekkedeki "Ummul Kura" universitesinde doktor unvanı aldı. Kendisine Mescidi Haramda öğretici unvanı verildi. Eş-Şureym hemde şeriat mahkemesinde yargıçlık yapmaktadır.
Abdurrahman es-Sudeysi ve Suud eş-Şureym"den başka Kabe imamlarından bazıları bunlardır:
Abdullah el-Cuhani,
Mahir el-Muaigli,
Ahmed el-Acemi,
Muhammed Salih el-Halid,
Adil el-Kelbani,
Halid el-Gamidi,
Bandar Balila.

"Çocuk Doktoru Kari - Ahmed Naina"

Ahmed Naina Mısırın Kefr-uş Şeyh bölgesinin Metubes şehrinde 1954 yılında doğdu. 3 yaşında Kur'ani Kerimi okumayı öğrendi. 5 yaşında ezberledi. 10 yaşında 10 kıraat üzre okumak için Şeyh Mustafa İsmailden eğitim almaya başladı. İskenderiye Universitesi Tıp Fakultesinden mezun oldu.
Ahmed Naina Kur'ani Kerimde ana rahmindeki çocuğun yaratılışı ile ilgili ayetlerden çok etkilendiğini belirterek:
"Modern bilim ile Kur'ani Kerim örtüşüyorsa bu Kur'anın mucizesidir. Örtüşmüyorsa bu bilimin yeterince olgunlaşmadığı manasına gelir" diyor.
Ahmed Naina 1979'dan bu yana Mısırın resmi hafızı unvanına sahip. Mısırın eski Devlet Başkanı Enver Sedat onu devletin resmi Kur'an okuyucusu makamıma getirmiştir. Günümüz büyüklerine göre şuan dünyada on kıraat üzre Kur'ani Kerim okuyabilen hafızların en başarılısı Ahmed Nainadır.

"Dünya Birincisi Kari - AbdurRahman Sadien"

1969 yılında Güney Afrikanın Cape Town şehrinin Sari State bölgesinde doğdu. 7 yaşında Kur'ani Kerim okumaya başladı. Abdussamed onun Kur'an okuyuşunun ilham kaynağı oldu. 1986 yılında İranda yapılan "Dünya Kur'an okuma yarışması"na katıldı. Yarışmadan sonra şeri ilimler ve Arapça tahsili için Mısıra gitti. 1988 yılında Mısırda yapılan yarışmadaysa birincilik elde etti.
Dünyaca ünlü hafızlar Kur'ani Kerimi en güzel şekilde okuyarak insanları, bilhassa müslümanları etkilemekte ve Kur'anı daha çok sevdirmektedir.