24 Nisan 2015 Cuma

Soykırım Safsatası

Senan Kazımoğlu
senan@turkata.com

Yaklaşık bir asırdır ki, bir soykırım uydurması almış başını gidiyor. Ben bu uydurma soykırımın delillerine, isbatlarına falan girmeyeceğim. Ben ise mantiken yanaşmak istiyorum. Osmanlıyla Ermenini kıyaslamak Osmanlıya hakarettir ama olayı biraz açmak için gereklidir bu.
600 yıldan çok 3 kıta, 72 milletten fazlasına hükmeden Cihan Devleti Osmanlının hiç bir millete hiçbir halka karşı zülüm etmedi, somürgeleştirmedi, soykırım yapmadı.
Şimdi de Ermenilerin son yüzyilina bakalım:• 1905-1907 - Azerbaycan Türklerinin soykırımı ve Azerbaycan Türklerinin kitle halinde zorla kendi topraklarından sürülmesi (şimdiki Ermenistan bölgesinden)

• 1915 - Anadolu halkının soykırımı.
• 1918-1919 – Azerbaycan Türklerinin soykırımı ve ermeniler tarafından Azerbaycan Türklerinin zorla kendi topraklarindan 2. göçü
• 1948-1953 - Ermeniler tarafından Azerbaycan Türklerinin kendi öz toprağından zorla göç etdirilmesi ve Azerbaycan Türklerinin 3. göçü
• 1988 - Azerbaycan Türklerinin zorla kendi öz topraklarından 4. göçü
• 1992 - Azerbaycan Türklerine karşı Hocalı soykırımı
• 1991-1994 - Tarihi Azerbaycan toprağının ermeniler tarafından işgali ve 1 milyondan fazla insanın zorla kendi öz toprağından göç etdirilmesi.


Buraya Avrupanı dehşete salan ermeni terör örgütü ASALA'n;n eylemlerini de ilave edebiliriz. Bu listeyi daha fazlada uzatmak olurdu. Benim söylediğim sadece ermeni terör kronolojisinin 1/5-i. Bugünkü Ermenistanın toprağı bile tarihi Azerbaycan toprağıdır ve 1917 yılına kadar Azerbaycan toprağı olarak ta kaldı. Şimdi siz karar verin kim suçlu, kim masum?
Farz edelim ki, Osmanlı soykırım yapmış. 600 yıl “millet-i sadıka” dedikleri ermenilere hemde devletin en zayıf zamanında 1. Cihan harbinde, üstelik de Avrupanın baskısı altında olduğu zaman niye yapsın??? Eğer Osmanlıda ermeni düşmanlığı olsaydı bunu devletin en güçlü zamanında yapardı. Osmanlının ermeni generalleri, ermeni devlet adamları, meclis-i mebusan vekilleri var. Ermeniye düşman olan bir devlet bunu yaparmıydı???
Bizim ecdadımız hiç bir zaman, hiç bir millete karşı asla soykırım yapmadı. Sadece ermenileri tehcir yani göç etdirdi. Onun da sebebi ermenilerin Doğu Anadoluda ruslarla birleşip devlete ihanet ederek eşleri, evlatları, babaları savaşta olan kadın, yaşlı, çocukları katletmeleri oldu. Hangi devlet ihaneti affeder? Hangi devlet halkının katledilmesine göz yumar???
Aslinda Osmanlı ermenileri kisas için öldürseydi yeriydi. Ancak bunu yapmadı. Sadece ermenileri, kontrol altında tutabilecekleri yerlere göç etdirdi. Üstelik göç zamanında da her bir vagona, olurda yolda hastalanan olursa tedavi etmesi için bir doktor verdi. Soykırım yapamak isteyen, doktor tayin edermi???
Bugun Anadoluda bir ermeni “Ben Vanlıyım, Ben Mardinliyim” diyebiliyorsa, demek ki, bu insanlar gökten düşmediğine göre, böyle bir soykırım da yapılmamış demektir.
Aslında kendileri de biliyorlar böyle bir soykırımın olmadığını. Ama diger yazımda da söylediğim gibi, ermeni devleti bunun uzerinde kurulmuş. Eğer bunu kaldırırsan ellerınde tutuna bilecekleri bir ideoloji, bir dal kalmaz. Ermenistan varlığını buna borçlu.
Allah insana eğriyi doğruyu ayırt etmek için akıl vermiş. Aklını kullanan, düşüne bilen insanlar biliyor kimin eğri, kimin doğru olduğunu. Gerekli olan şey sadece birazcık düşünce. Elbette düşüne bilenler için...