9 Nisan 2015 Perşembe

Siyaseti Dine Alet Etmek

Senan Kazımoğlu
senan@turkata.com

Şimdi Islam dünyasının bağrına hançer gibi saplanan bir kelimeden bahsetmek istiyorum. Nedir o? "Dini siyasete alet etmemek." Bu söz gerçek anlamda devleti dinden tamamen uzaklaştırmak için planlanan bir anlayıştır.
Bu anlayış da bize Batıdan gelmedir. Hasta insanları diri-diri yakan batının hıristiyan anlayışı için elbette dini devletden ayırmak devleti geliştirir. Ancak 1400 sene dünyaya medeniyyet ve ilim yayan bir dinin mensupları olan bizim, asıl felaketimiz dini devletden ayırdığımız zaman gerçekleşti. Bir duşunelim dünyadaki dini devletten ayıran bu kadar İslam devletleri hangi biri gelişti? Hangi biri dünya devleti oldu? Ancak bunun tam aksine bizim dini devlet olduğumuz Raşidi Halifeler, Emeviler, Endelus Emeviler, Abbasiler, Selcuklular, Osmanlilar ve s zamanında hep dünya devletleri olduk.
Tamam batının sözüne uyup dini devletden ayırdık. Peki ya dini rahat bıraktık mı? Elbette hayır. Dini devletden ayıran Cumhuriyet dönemine bakalım. Devlet eliyle camiler yıkıldı, ezan ve namazlar türkceleştirildi, başörtü yasağı getirlidi, her yerden din sıkıştılmağa başlandı. Eee hani din devletden ayrıydı? Peki o halde niye bu ve bunlar gibi yüzlerce yasak devlet eliyle yaptırıldı?? Şimdi 90 yıl sonra biri çıkıp sadece dinini yaşamak isteyen müslümanlara kendi haklarını iade edince, o gün devlet eliyle dini yıkmağa çalişanlar bugün "Dini siyasete alet etme" diye bağırıyorlar.
Şimdi de bir yeni şey çıkardılar, neymiş "Musluman siyaset yapmaz"mış. Niye? Türlü-türlü inanca sahip her adam siyaset yapıyor da müslüman niye yapmasın? Necmeddin Erbakanın dediği gibi: "Siz siyasetle uğraşmazsanız, siysaset sizinle uğraşır."
Allahdan korkmayandan korkacaksın derlerdi büyüklerimiz. Bugün sen dinsize devlet işleri verirsen, o devletin geleceği pek de parlak olmaz. Biz "Dinsiz adama devlet işleri verilmez" diyen Osman Gazinin torunlarıyız. Biz ne dinsiz yaşarız ne de devletsiz. Bizim tekrardan güçlenmemiz ve dünya devleti olmamız din ve devleti birleştirmemizden geçer. Onun için dini siyasete değil, siyaseti dine alet etmeliyiz!!!