30 Nisan 2015 Perşembe

Devlet-i Aliye’ni Anlamak...

Senan Kazımoğlu
senan@turkata.com

Hiç şüphesiz dünyanın gelmiş geçmiş en büyük Türk İslam Devleti, “Devlet-i Aliy'ye-i Osmâniyye”dır. Dünyaya islam, adalet, ahlak, medeniyet dağıtan Türk İslam Devletidir. İleyi Kelimetullah davasıyla geçen 623 yıllık muhteşem mazidir.

Elbette ben burada Osmanlının tarihiyle ilgili yazacak değilim. Zaten istesemde yazamam. Diyilecek sözü büyükler ne güzel söylemiş: “Ecdat tarih yazmış, evlat okumaktan aciz” . Osmanlını anlatmağa kelimeler kifayetsiz kalır.
Benim dikkat çekmek istediğim konu yalan yanlış tarihi bilgilerle, uydurma dizilerle Osmanlının mirasçısı olan bizlere maksatlı şekilde Cihan Devletini karalama kampanyasıdır ki, malesef bir çok kimse bunlara inanıyor. Cemil Meriç: “Haçlıların en büyük zaferi Tarih kitaplarımızdır” dediğinde tamda bu gerçeği kastediyordu.
Osmanlının torunları olan bizlerin en büyük problemi Osmanlını anlamamakatır. Ecdadımız hiç bir şeyi boşu boşuna yapmadı. Tarihimiz yeniden dikkatle, detaylı şekilde incelenip, gerçek tarihimiz bizlere ve gelecek nesillere aktarılmalıdır. Eminim ki böylelikle bir çok problemimiz kendiliğinden hall olur.
Bazı kimselerin de Osmanlıyla ilgili konuştuğumuzda, yalan yanlış tarihden, uydurma dizilerden, kulakdan dolma hikayelerden öğrendiği bilgilerle Osmanlıyı tenkit ettiğinin şahidi oldum. Onlara gerçek tarihi anlattığım zaman da hemen bana: “Sen objektif konuşmuyorsun. Sen taraf tutuyorsun” diyorlar. Sadece bana da değil. Osmanlının gerçek tarihni anlatan herkese aynı tepkiyi gösteriyorlar. Eğer uydurma bilgilerle ecdadı kötülemek, ecdadı aşağılamak objektif olmaksa, evet ben taraf tutuyorum. Osmanlının tarafını tutuyorum.
Ben hep kendimi “Devlet-i Aliye” tebaası bildim. Ben her zaman Osmanlı kaldım, sonuna kadar da onun menfaatine hizmet edeceğim. Çünki ben biliyorum ki Devlet-i Aliye'ye hizmet, İslama hizmettir. Bundan en çok rahatsız olanlar da İslam düşmanlarıdır. Ben böyle söylediğimde aldığım ilk tepki “Geçmişle yaşama, geleceğe bak” sözüdür. Ben geçmişle yaşamıyorum, tam aksine muhteşem mazimizi gelecek nesillere aktarıp geleceğimizi bize yabancı unsurlara göre değil, bizim öz geçmişimize göre kuralım diyorum. Biz ne zamanki kendi özümüze döndük hep Cihan Devleti olduk. Ne zamanki bize yad unsurlara benzemeye çalıştık hep mağlup olduk. Bu gerçeği de Ulu Hakan Sultan 2. Abdulhamid Han ne güzel ifade ediyor: “Yeniden canlanmak için Avrupa medeniyetini taklit değil, gücümüzün esası olan İslamiyet'e dönmek gerekdir.”
Kimse benim Ecdadıma saldıramaz. Çünki biliyorum ki, Ecdadım hiç bir zaman, hiç bir işi boşu boşuna yapmadı. Mehmet Akifin dediği gibi:


Sanma ki Ecdadın asırlarca uyudu,

Yoksa nereden bulacaktın eldeki yurdu.