7 Şubat 2024 Çarşamba

“Ya Ben İstanbul’u Alacağım” Kitabı

 Muhammed Eren Kaya

Kitap adını Fatih Sultan Mehmed Hanın "Ya ben İstanbul’u alacağım ya İstanbul beni” sözünden almıştır. Fatih Sultan Mehmed İstanbul'un fethini düşünen, planlayan ve gerçekleştiren bir başkumandan ve gencecik bir padişahtır. Surları yıkan büyük topların çizimlerini yapan bir bilgindir. Bu güzel şehri fethettiğinde henüz 21 yaşındadır.

Fatih Sultan Mehmed, çocukluğunda hocası Molla Gurani’ye fazla saygılı davranmasa da ilerleyen dönemlerde hocasına karşı saygılı davranmaya başlamıştır. Hatta ondan sonra başka başka hocaları da olmuştur. Bunlara: Emir Adil Çelebi, Molla Hüsrev, Molla Hayreddin, Molla Zaydek, Îbnu Temcid, Yusuf Sinan Paşa, Abdülkadir Amidi, Molla Ayas, Hasan Çelebi, Molla Siraceddin Paşa, Abdülkadir Hamidi, Muslehiddin Mustafa Efendi gibi alimleri misal göstere biliriz. Bu kişiler o zamanın ileri gelen öğretmenleri idi. Bu tür öğretmenler yetmeyince, babası Sultan Murat Han, İtalya ve Bizans'tan da öğretmenlerde getirdi.

Kitabı okuyunca askerlerimizin azmine, cesaretine hayran kalacaksınız. Türk milletine İstanbul kadar güzel bir şehri kazandıran ordumuz ve Fatih Sultan Mehmed ile gurur duyacaksınız.