22 Eylül 2020 Salı

Fobi

 

Kafkasya Maarif Birliği- Psikoloji Derneği Başkanı, Azerbaycan Devlet Pedoqoji Üniversitesi- Kuba Kent Şubesi Psikoloji öğrencisi Arzu Mirzayeva

Fobi, kalıcı şekilde korkunun yaranmasıdır.
Fobiler farklı yaşlarda başlayabilir ve yaygın bir sinir bozukluğu olarak kabul edilir. Fobileri tespit etmek için Zang'ın öz değerlendirme kaygı tablosu  kullanılır. Fobi çok yaygın bir terimdir. Kelimenin anlamı korku demektir. Tüm fobiler ruhsal bozukluk olarak kabul edilmez. 

A'dan Z'ye fobi isimleri bilinmektedir ve profesyonel psikiyatrik terimler bu listenin sadece bir parçasıdır. Amerikan Psikiyatri Birliği'ne göre fobi, etkisiz ve aşırı bir nesne veya durum korkusudur. Çoğu durumda, fobiler, tehlike veya zarar verme korkusu içerir. Örneğin agorafobili insanlar güvenli bir yere veya duruma düşmekten korkarlar. Ünlü ve popüler bir yazar olan Karakan, 1 Milyon Dolarım Olsaydı kitabında fobik süreci okuyucuların dikkatine sunmuşdur. Örneğin para kaybedeceğinden korkan başrol oyuncunun  mum kokusuduyması, onun fobik sürecine dikkat çekiyor. Fobi, kalıcı şekilde korkunun yaranmasıdır. Onun birçok kaynağı var. Birçok farklı fobi türü vardır: pelidofobi – kellerden korkmak korkusu, elektrofobi - tavuk korkusu, triskaideafobi - 13 sayısı korkusu, fobofobi - korku korkusu. Akülofobi-karanlık korkusu, bu tür insanlar için karanlık korkusu cehennem korkusu ile eşdeğerdir. Fobiler bazen depresyona yol açar. Bazıları çok hafif görünürken, diğerleri ciddi travmatik sorunlar yaratarak hayatı zorlaştırır. İstatistiksel olarak, nüfusun% 18 -% 25'i fobilerden muzdariptir, bu durumda dereceye ve türe bağlı olarak farklı şekilde gelişirler. Fobilerin tipolojik yapısı, Amerikan Psikiyatri Birliği üyeleri tarafından üç şekilde gruplandırılmıştır. Sosyal fobiler sosyal durumlardan korkmaktır. Bu tür fobiler arasında aşırı ve yaygın sosyal durum korkusu bulunur. Bazı durumlarda, bu korku topluluk önünde konuşma gibi çok özel bir sosyal duruma yönlendirilebilir. Diğer durumlarda, insanlar herhangi bir görevi başkalarının önünde yapmaktan korkarlar, bu durumda onlar toplumu herhangi bir şekilde utandıracaklarından korkarlar. Agorafobi, kaçınılmaz bir yerde veya durumda hapsolma korkusunu içerir. Sonuç olarak, fobik birey bu tür durumlardan kaçınmaya başlayabilir. Bazı durumlarda, bu korku o kadar yaygın ve tuhaf olabilir ki, kişi evini terk etmekten bile korkabilir. Asansörde kalmak, kapalı alanda  nefes almakta zorluk yaşamak bu tür fobinin ana göstergeleridir. Bu fobinin nedeni esas olarak çocukluktaki travmanın sonucudur. Spesifik fobiler, belirli bir nesneden (yılanlar veya kelebekler ve güveler gibi) korkuyu içerir. Bu tür fobiler genellikle dört farklı kategoriden birine girer: durum, hayvan, tıbbi veya çevresel. Yaygın korku nesnelerinin birkaç örneği örümcekler, köpekler, iğneler, doğal afetler, yükseklikler ve uçuşları içerir. Dört  spesifik  fobi türünden birkaç örnek :

Doğal çevre: Işıklandırma, su, fırtına, kasırga, hortum veya tortu korkusu.
Hayvan: Yılanların, kemirgenlerin, kedilerin ve kuşların korkusu.
Tıp: Kan görmeme veya doktora gitme korkusu.
Durum: Köprü korkusu, evden çıkma veya kayma.

      Psikoterapi ile tedavi mümkündür. Tedavi fobinin derecesine göre belirlenir. Bazen ilaçla tedavi edilebilirler. Fobilerin belirtileri: Fobik belirtiler, korkmuş bir nesneye veya duruma maruz kalmakla veya bazen korkmuş bir nesneyi düşünerek ortaya çıkabilir. Fobilerle ilişkili tipik semptomlar şunlardır: baş dönmesi, titreme ve kalp atış hızının artması, nefes darlığı, mide bulantısı, gerçek olmama hissi, ölme korkusu, korku nesnesiyle özveri.
       Bazı durumlarda, bu semptomlar tam kapsamlı bir anksiyete atağına dönüşebilir. Bu semptomların bir sonucu olarak, bazı kişiler kendilerini izole etmeye başlayarak günlük hayatta ilişkilerini bu şekilde sürdürür ve ciddi zorluklara neden olurlar. Bazı durumlarda, hastanın hayali hastalık veya ölümle ilgili sürekli endişesi nedeniyle tıbbi muayene gerekli olabilir. Kendimizi fobilerden korumak her şeyden önce kendi elimizdedir. Biz evrenin bir parçasıyız ve tüm süreçlerin birliğinden doğarak bir olduk. Bu durumu zamanında ortadan kaldırmak için bir psikoloğa danışarak seanslara zamanında gitmeliyiz.

Psikolojik olarak sağlıklı olmanız dilekleri ile...