21 Ocak 2016 Perşembe

Türkmen Dağı (Şiir)


Duman çökmüş kızıl dağın başına
şehit düşmüş toprağına taşına
Bakmadılar akan gözyaşına
Dağlayıp gittiler Türkmen dağına


Düşmanlar dolaşır doşalır
Türkmenlere dalaşır
Ana bacı şehidine ağlaşır
Dağlayıp gittiler Türkmen dağını

Vurdular sürdüler bizi ovadan
Güç versin bize ulu yaradan
Ölsek bile vazgemeyiz buradan
Dağıtıp gittiler türkmen dağını

Alparsan süleyman şah torunları
analar aslan doğurmuş bunları
bizim için feda edip canlarını
yurt edip gittiler türkmen dağını

 Türkmenoğlu kesme ümidini
halktan ejdat mirasıdır bu güzel vatan
 muzzafer olacak bu ordu komutan
Tarihe yazalım  Türkmen dağını