6 Temmuz 2015 Pazartesi

Talat Paşanın Pişmanlığı

I. Cihan Harbinde Yunanlılar Türk topraklarına girer. Bundan dolayı İttihatçıların elinde olan Meclis, başkentin Konya’ya taşınmasını kararlaştırır. Bunu II. Abdülhamid’e iletmek için Talat Paşa’yı gönderirler. Durumu anlatan Talat Paşa’ya Sultan Abdülhamid çok sert çıkar:
-Ben Bizans İmparatoru Konstantin’den daha az haysiyetli değilim. Biraderim hazretlerine bağlılığımı arzediniz. İstanbul’dan çıkmam! Kendisinin de çıkmamasını atalarımızın şerefi adına istirham ederim !, der.
Talat Paşa, Sultan Abdülhamid’in yanından ayrılırken şu acı itirafta bulunur:
-”Biz kimi indirip, kimi iş başına getirmişiz”

Kaynakca: Adem Çevik,II. Abdülhamid’de Yanılanlar,sayfa 51

Kaynak: Yalanyazantarihutansin.org