3 Nisan 2015 Cuma

İlim'e Yön Veren Müslümanlar

Hadimul Kuran
editor@turkata.com

Cenab-ı Hak ilim sahibidir. Gizli ve açık her şeyi bilir. İslamın ilk emri de "Oku" (Alak 1) emridir. İslam, ta ilk emrinden itibaren ilme teşvik etmiş, Hz. Peygamberde (s.a.v) "İlim öğrenmek her müslümanın üzerine farzdır" (İbn-i Mace, Mukaddime 17) buyurmuştur. Hz. Peygamber (s.a.v) sahabileri dini ilimlerin yanı
sıra diğer ilimleri de öğrenmeye teşvik etmiş, hatta sahabiden Zeyd bin Sabitin 15 günde İbranice ve Süryaniceyi öğrendiği rivayet edilmiştir.
Kur'ani Kerim bütün ilimlere öncülük etmiştir. Daha yeni - yeni bulunan bir çok buluş 1400 yıl önce Yüce Rabbimiz tarafından Kur'ani Kerimde bildirilmiş, gerçek ilim sahiplerini hayrete salmıştır. Hz. Peygamberin vefatından sonra İslam devletinin büyümesile ilmi faaliyetler çoğalmış, müslüman ilim adamları ilme eşsiz keşifler ve eserler bırakmışlar. Asırlarca ilme öncülük etmiş müslümanlar son asırlardakı siyasi gerilemeyle alakalı ilimde de gerilemiş, ilimden uzaklaşmıştır. Oysa ki batıda ilmi faaliyetler son asırlarda başlamışken müslüman alimler islamın ilk asırlarından itibaren ilme öncülük etmişler.
Müslüman ilim adamları tıp, astronomi, fizik, kimya, eczacılık, coğrafya, geometri, matematik gibi bir çok ilim dallarında eşsiz buluşlar yapmışlar. Bu ilim dallarındakı bazı ilim adamlarını hatırlamak ve hatırlatmak biz müslümanlar üzerine bir vefa borcudur. Ben bu yazı dizimde farklı ilim dallarındakı müslüman ilim adamlarını gücüm yettiğince gösterip, unutulmuşları hatırlatmak istiyorum.
İşte ilme öncülük etmiş MÜSLÜMAN ALİMLER: Cabir bin Hayyan, Kindi, Ebu Bekr Zekeriyya Razi, El - Harezmi, Ebu Hanife el- Dinaveri, Belazüri, Ziryab, Battani, Farabi, İbn-i Sina, İbn-i Heysem, El- Biruni, Yusuf Has Hacib, Ebu Hasan Behmenyar, Kaşgarlı Mahmud, İbn-i Rüşd, El- Cezeri, Abdullah bin Ahmed el-Baytar, Nasirüddin Tusi, Zekeriyya ibn Mahmud el- Kazvini, Kutbeddin Şirazi, İbn Teymiyye, İbn Battuta, İbn Kesir, İbn-i Haldun, Uluğ Bey, Ali Kuşçu, Hezarfen Ahmed Çelebi, Hoca İshak Efendi, Piri Reis, Barbaros Hayrettin Paşa, Doktor Nazım Bey ve daha niceleri....