21 Mart 2015 Cumartesi

Ferhat Paşa (İstanbul) Antlaşması (21 Mart 1590)

Çeşit: Barış Antlaşması
İmza tarihi 1590
İmzacı devletler: Safevi Devleti, Osmanlı Devleti
Dilleri: Osmanlıca, Farsça

Osmanlılar 1583-1590 yılları arasında devamlı olarak Safevilerin üzerine seferler düzenlediler. 11 Mayıs 1583'te Meşaleler Muharebesi denilen çarpışmayla başlayan Osmanlı seferleri 1590’da imzalanan Ferhat Paşa Antlaşması ile sona erdi.
Ferhat Paşa Antlaşması , III. Murat devrinde 1590 tarihinde Osmanlı Devletiyle Safeviler arasında
imzalanmış bir antlaşmadır. Özdemiroğlu Osman Paşa Tebriz'i fethettkten sonra hastalandı ve oradan ayrılıp yolda iken Açıçay'da 29 Ekim 1585'da öldü. Özdemiroğlu Osman Paşa ölmeden önce sadrazamlığa Cığalazade Yusuf Sinan Paşa'nın getirilmesini istemişti ama Hoca Sadeddin Efendi Ferhad Paşa'nın sadrazam olamasını tavsiye etmişti. III. Murad bu iki tavsiyeye de uymayıp 1 Kasım 1585'de Hadim Mesih Mehmed Paşa 'yı sadrazam.olarak göreve.getirdi.
Ferhad Paşa ise 1586'da ikinci defa Safevi cephesine serdar-ı ekrem tayin edildi. Ferhat Paşa merkez olarak Tebriz'i.kullanarak Safevilerle savaşa girişti ve Gence eyaletini; Karabağ bölgesini ve Nihavend’ı alıp Osmanlı devletine kattı. 1587'de Safevi Şahı Hüdabende sulh anlaşması için Ferhat Paşa'ya müraacat etti. Müzakereler devam etmekte iken ölen Şah Hüdabende yerine Safevi Şahı olan oğlu I. Abbas müzakereleri terkedip yeniden savaşa başladı. Fakat batıdan Ferhat Paşa serdarlığında Osmanlı orduları Karabağ ve Gence cıvarlarında başarılı savaşlar vermekte olduğu ve doğudan Özbek Hanı Abdullah'ın hücumlara başlamış olduğu sırada Şah Abbas İran'ın iki cephede savaş yapamayacağını anlamıştı. 1590'da Şah Abbas bir barış antlaşması yapılmak üzere Tebriz'de merkezi olan Ferhat Paşa'ya başvurdu.
Ferhat Paşa'nın döneminde Sefeviler ile imzalanan antlaşma (21 Mart 1590). İstanbul'da imzalandığı için İstanbul Antlaşması da denir. Duraklama döneminin ilk antlaşmasıdır. Bu antlaşma uyarınca Azerbaycan ve Tebriz, Karabağ, Gence, Kars, Tiflis, Şehrizor, Nihavent, Lûristan bölgeleri Osmanlılara geçti.

Bu antlaşmanın bazı şartları şunlardır:

1. Ferhat Paşa Antlaşmasıyla Osmanlı doğuda en geniş sınırlarına ulaştı.
2. Tebriz, Karabağ, Gürcistan, Dağıstan ve Şirvan Osmanlılara bırakıldı.

Bu antlaşma ile Osmanlılar doğudaki en geniş sınırlarına ulaşmışlardır. III. Mehmet döneminde Safeviler tarafından antlaşma ihlal edilecektir.