5 Temmuz 2016 Salı

Cehennem Köpeği DAEŞ

Senan Kazımoğlu
senan@turkata.com

Bir kaç gün önce Türkiye’de havalimanında, arkasından Bağdat’ta bayram alış-verişini yapan insanların içinde, şimdi de kutsal şehrimiz Medine de, üstelik Rasullullah'ın (s.a.s) kabrine yakın olan yerdeki terör eylemiyle karşılaştık. Bunu yapan örgüt Müslüman olarak anılsa da, özü İslam ile yerle gök kadar farklı olan terörist DAEŞ-dir.
Allah aşkına cevap verin hangi Müslüman mübarek Ramazan Bayramı için alış-veriş yapan din kardeşini katleder??? Hangi Müslüman dinin önderi olan Peygamberinin (s.a.s) mezarının yanında bomba patlatır???
Bunu yapanlar Müslüman olamaz!!! Değiller de zaten. Bu eylemler yapan asılda bin yıl önce olduğu gibi yine de haçlılar ama bu kez Müslüman kıyafetinde. Bizi, bize benzeyen biz görünümlü teröristlerle üstelik kutsal günümüzde vuruyorlar.
Dun Irakta yine bir Ramazan Bayramında bizimle alay edercesine bombalara “Bayramınız Kutlu Olsun” yazarak bize atan haçlılar, bugünde bunu bizden görünen teröristlere yaptırıyorlar. Yani anlayacağınız ismine DAEŞ denilen bu terörist harici grup, bu dünyada haçlıların köpeği olduğu gibi, ahirette de CEHENNEM KÖPEKLERİDİR. Bunu Rasullullah (s.a.s) söylüyor: 
“Hariciler cehennem (ehlinin) köpekleridir.” (İbn-i Mace Mukaddime, 173)
İslam Devletleri artık birleşip bu terörist grubu yok etmekten başka çareleri yok. Rasullullah (s.a.s) buyuruyor:
“Ahir zamanda yaşça küçük, akılca kıt birtakım gençler çıkacak. Yaratılmışın en hayırlısının sözünü söylerler, Kuran'ı okurlar. İmanları gırtlaklarından öteye geçmez. Okun avı delip geçtiği gibi dinden çıkarlar. Onlara nerede rastlarsanız onları gebertin. Zira, onları öldürene, Kıyamet günü, Allah'ın vereceği ücret var.” (Buhari, Fezailu'l-Kur'an 36)
Allah bu terör eylemlerinde şehit olan kardeşlerimize rahmet, yaralılara ise acil şifalar versin. Son olarak yazımı yine hadisle bitirmek istiyorum. Rasullullah (s.a.s) şöyle buyurdu:
“Ümmetim'de ihtilaf ve ayrılıklar meydana gelecek, (Onlardan) bir grup lafıyla güzel, ameliyle kötü olacak. Bunlar Kuran'ı okuyacaklar, ancak köprücük kemiklerinden aşağı geçmeyecek. Bunlar, dinden tıpkı okun avı delip geçmesi gibi çıkarlar. Onlar, ok kirişine dönmedikçe bir daha dine geri gelmezler. Bunlar mahlukatın en şerrileridir. Onları öldürene ve onlar tarafından öldürülene ne mutlu! Onlar insanları Kitabullah'a çağırırlar, fakat kitaptan zerre kadar nasipleri yoktur.” (Ebu Davud, Sünnet 31)